تبلیغات
دانش اموزان کوشا(منطقه کوهپایه ) - معماهای قرانی

معماهای قرانی

1. اولین آیه‌ای كه نازل شد كدام است؟
اولین آیه‌ای كه نازل شده است آیه اول سوره علق می‌باشد.
2. اولین آیه‌ای كه در «حرمت شراب» نازل شد در كدام سوره است؟
این آیه در سورة بقره «آیه 129» می‌باشد.
3. اولین آیة قرآن كه حضرت مهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ هنگام ظهورشان تلاوت می‌فرمایند كدام آیه است
؟
«آیه86» سوره هود اولین آیه‌ای است كه حضرت مهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ هنگام ظهورشان بر زبان مباركش جاری می‌سازد.
4. اولین سوره‌ای كه نازل شد كدام سوره است
؟
اولین سوره «علق» می‌باشد.
5. اولین دعایی كه در قرآن آمده در كدام سوره است؟
اولین دعا در سوره بقره «آیه 126» می‌باشد.

6. اولین آیه سجده‌دار در كدام سوره قرار دارد؟

) كدام پیامبر برای عمویش استغفار كرد؟
حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ  برای عمویش استغفار كرد.
37) كدامیك از پیامبران یكی از مردمان سرزمین خود را كشت؟
حضرت موسی ـ علیه السلام ـ » در یك ماجرایی یكی از مردمان سرزمین خود را به قتل رساند.
 38) كدام پیامبر به «هم‌سخن خدا» ملقب بود؟
پیامبری كه به هم سخن خدا ملقب شده بود حضرت موسی ـ علیه السلام ـ «كلیم الله» می‌باشد.
39) نام «16 پیامبر» در یكی از سوره‌های قرآن ذكر شده نام آن سوره چیست؟
در «سوره انبیاء» نام (16 تن از پیامبران) ذكر شده است.
 40) كدام پیامبر مورد تمسخر قومش قرار گرفت؟
پیامبری كه مورد تمسخر قومش قرار گرفت «حضرت نوح ـ علیه السلام ـ » بود.
41) سوره‌هایی كه به «پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » منسوبند كدامند؟
سوره‌های «طه، یس، مزمّل و مدّثر» به پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ منسوب می‌باشند.
 42) كدام پیامبر به «شیخ الانبیاء» معروف است؟
حضرت نوح ـ علیه السلام ـ  به (شیخ الانبیاء) معروف هستند.
43) نام چند پیامبر با حرف «الف» شروع می‌شود؟
پیامبرانی كه نامشان با حرف الف شروع می‌شود عبارتند از: «ابراهیم، الیاس، ایوب، اسحق، ادریس، اسماعیل و آدم ـ علیهم السلام ـ ».
 44) كدام پیامبر زره می‌بافت؟
حضرت داوود ـ علیه السلام ـ  زره می‌بافت.
 45) در زمان كدام پیامبر «طبابت و علوم پزشكی» رواج داشت؟
در زمان (حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ » علوم «پزشكی و طبابت» رواج داشت.
 46) كدام پیامبر به «ذوالنون» معروف است؟
حضرت یونس ـ علیه السلام ـ.
47) حضرت هود ـ علیه السلام ـ بر كدام قوم مبعوث شده؟
حضرت هود ـ علیه السلام ـ » برقوم (عاد) مبعوث شد.
 48) كدام پیامبران با هم نسبت برادری داشتند؟
پیامبرانی كه باهم نسبت برادری داشتند عبارتند از: «اسحاق و اسماعیل، موسی و هارون ـ علیهم السلام ـ ».
 49) لقب كدامیك از پیامبران «حبیب الله
» است؟
لقب حضرت محمّد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » (حبیب الله) است.
 50) پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت كدام آیه می‌گریست؟
پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ هنگام تلاوت «آیه 16 سورة یونس» می‌گریست
آخرین «آیه سوره اعراف».
7. اولین آیه‌ای كه از «بهشت» یاد می‌كند كدام است؟
«آیه 35 سوره بقره» اولین آیه است كه از بهشت یاد می‌كند.
8. اولین آیه‌ای كه از «جهنم» یاد می‌كند كدام است؟
«آیه 206 بقره» اولین آیه است كه از جهنم یاد می‌كند.
9. اولین سوره قرآن چه نام دارد؟
اولین سوره قرآن كریم سوره حمد میباشد.
10. اولین آیه‌ای كه درباره «مسجد» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟
درآیه «114 سوره بقره» راجع به مسجد سخن گفته شده است.
11. اولین «كلمه‌ای» كه نازل شده است چیست و در كدام سوره قرار دارد؟
اولین كلمه «اقرأ» در سوره علق می‌باشد.
12. اولین آیه‌ای كه كلمة «قرآن» در آن آمده كدام است؟
آیه «185 سوره بقره».
13. اولین سوره قرآن «مكی» است یا «مدنی» ؟
اولین سوره قرآن «مكی» است.
14. اولین سوره‌ای كه «سجده مستحبی» دارد چه نام دارد؟
اولین سوره‌ای كه سجده مستحبی دارد سوره «اعراف» می‌باشد.
15. اولین «حرف» قرآن كریم كدام است؟
اولین حرف قرآن «ب» می‌باشد.
16. اولین سوره قرآن دارای چند آیه و كلمه است
؟
اولین سوره قرآن دارای «7 آیه و 29 كلمه» می‌باشد.
17. اولین سورة قرآن كه
«سجده واجب» دارد چه نام دارد؟
اولین سوره‌ای كه سجده واجب دارد سوره «سجده» است.
18. اولین سوره‌ای كه ترجمه شد چه نام دارد؟
اولین سوره‌ای كه ترجمه شده سوره «حمد» می‌باشد.
19. اولین سوره‌ای كه به نام یكی از پیامبران الهی است چه نام دارد؟
اولین سوره به نام «حضرت یونس ـ علیه السلام ـ » می‌باشد.
20. اولین سوره‌ای كه با كلمه «قُل» آغاز میشود چه نام دارد؟
«سوره جن».
21. اولین سوره‌ای كه پیامبر اكرم ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ آن را در مكه اعلان نمود چه نام دارد؟
اولین سوره‌ای كه حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ در مكه اعلان نمود سوره «سجده» می‌باشد.
22. اولین فرشته‌ای كه نامش در قرآن آمده است چه نام دارد؟
اولین فرشته‌ «جبرئیل» است كه در آیه 97 سوره بقره بیان شده است.
23. اولین سوره‌ای كه به نام یكی از پیامبران اولوالعزم است چه نام دارد؟
«سوره ابراهیم».
24. اولین آیه‌ای كه در آن راجع به
«احسان و نیكی به پدر و مادر» اشاره شده كدام است؟
اولین آیه‌ای كه راجع به احسان و نیكی به پدر و مادر سخن گفته است «آیه 83 سوره بقره» می‌باشد.
25. اولین آیه‌ای كه در خصوص «دین اسلام» سخن گفته كدام است؟
اولین آیه‌ای كه راجع به دین مقدس اسلام سخن گفته است«آیه 19 سوره آل عمران» می‌باشد.
26. اولین آیه‌ای كه درباره «اسراف» سخن گفته است در كدام سوره قرار دارد؟
«آیه 147 سوره آل عمران».
27. اولین آیه‌ای كه كلمة «آیه» در آن بیان شده كدام است؟
اولین آیه ای كه كلمه آیه در آن ذكر شده «آیه 106 سوره بقره» است.
28. اولین آیه‌ای كه در آن لفظ جلاله «الله» بیان شده، در كدام سوره است؟
«آیه 7 سوره بقره».
29. اولین آیه‌ای كه راجع به
«جنگ و قتال» نازل شد، كدام است و در چه سوره‌ای قرار دارد؟
«آیه 39 سوره حج».
30. اولین آیه‌ای كه از سوره «توبه» نازل شده، كدام است؟
«آیه 25 سوره توبه».
31. اولین آیه‌ای كه راجع به «تلاوت قرآن كریم» بیان شد در كدام سوره قرار دارد؟
اولین آیه كه راجع به تلاوت قرآن كریم بیان شده در سوره «بقره آیه 121» می باشد.
32. اولین آیه كه كلمة «مؤذن» در آن به كار رفته كدام است؟
كلمه «مؤذن» برای اولین بار در قرآن در آیه «44 سوره اعراف
» بكار رفته است.
33. اولین آیه‌ای كه راجع به «شهید و شهادت در راه خدا» سخن گفته كدام است؟
راجع به شهید و شهادت برای اولین بار در قرآن در آیه «104 سوره بقره» سخن به میان آمده است.
34. اولین سوره‌ قرآن كریم چه نام دارد؟
اولین سوره قرآن كریم «بیش از ده نام» دارد.
35. اولین سوره‌ای كه در مدینه نازل شد، چه نام دارد؟
«سوره مطففین» اولین سوره‌ای است كه درمدینه نازل شده است.

. آیه «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» در كدام سوره قرار دارد ؟
آیه «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» در سوره (آل عمران آیه 185) قرار دارد.
52. نزول كدام آیه باعث «تغییر قبله» شده است؟
نزول آیه «144 سوره بقره» موجب (تغییر قبله) شده است.
53. در كدام آیه قرآن راجع به «توبه نصوح» توضیح داده شده است؟
راجع به (توبه نصوح) در آیه 8 سوره تحریم توضیح داده شده است.
54. این آیه در كدام سوره قرار دارد «وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ» ؟
آیه فوق آیه «5 سوره قصص» می‌باشد.
55. در كدام آیه «صفت یكی از معصومین ـ علیه السلام ـ » آمده است؟
«بقیت الله» از صفات حضرت مهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ می‌باشد كه درآیه 86 سوره هود قرار دارد.
56. در كدام یك از آیه‌های قرآن نام «پنج نوع خوردنی
» آمده است؟
در آیه (61 سوره بقره) به این خوردنی‌ها اشاره شده: «تره، پیاز، خیار، عدس و سیر».
57. «دستور تخریب مسجد ضرار» در كدام آیه سوره توبه آمده است؟
این دستور درآیه «107 سوره توبه» آمده است.
58. این آیه در كدام سورة قرآن قرار دارد؟ «وَ إِذا قُرِأ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ».
آیة فوق در سوره
«اعراف آیه 204» می‌باشد.
59. آیه معروف «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» در كدام سوره قرآن قرار دارد؟
این آیه درسوره «رعد آیه 28» می‌باشد.
60. آیه «ملك» در كدام سوره است؟
آیات «26 و 27» سوره آل عمران.
61. این آیه در كدام سوره جای گرفته است؟ «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ».
این آیه درسوره آل عمران «آیه 8» قرار گرفته است.
62. آیه «نُورٌ عَلی نُورٍ» در كدام سوره است؟
آیه (نور علی نور) در سوره نور «آیه 35» می‌باشد.
63. «آیه الدین» كدام است؟
«آیات 255 و 256 و 257» سوره بقره.
64. در كدام خداوند هشت بار از خود سخن گفته است؟
در «آیة 186 سوره بقره» خداوند هشت بار از خود سخن گفته است.
65. كدام آیه است كه اگر از آخر نیز بخوانیم به همان صورت خوانده می‌شود؟
«ربك فكبر» در سوره (مدثر) می‌باشد.
66. در كدام آیه قرآن كریم «شش بار» كلمه «الله» بیان شده است؟
در «آیه 282 سوره بقره»كه بزرگترین آیه قرآن كریم هست شش بار كلمه الله ذكر شده است.
67. نزول كدام آیه باعث تغییر ذكر سجود شد
؟
نزول آیه «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی» در آغاز سوره اعلی موجب تغییر ذكر سجود شد.
68. در چند آیه قرآن «راجع به حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ » اشاره شده است؟
در 405 سوره قرآن راجع به حضرت محمد ـ صلی الله علیه و اله و صلم ـ اشاره شده است.
69. كدام آیه به «وام دادن» معروف است؟
«آیه 282 سوره بقره»به آیة وام دادن نیز معروف است.
70. در چند آیه «راجع به بنی اسرائیل» سخن به میان آمده است؟
در «110 آیه» قرآن راجع به «بنی اسرائیل» سخن به میان آمده است.
71. آیه «سلام و تحیت» دركدام سوره قرار دارد
؟
این آیه در «سوره نساء» آیه 86 قرار دارد
تاریخ : جمعه 8 شهریور 1392 | 12:20 ق.ظ | نویسنده : علیرضا | نظرات